Strona Muzeum Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

W dniach 17-20 września 1939 r. i 22-26 września 1939 r. pod Tomaszowem Lubelskim miały miejsce działania wojskowe mające na celu przedarcie się ku wschodniej granicy RP, w kierunku Lwowa. Niemieckim oddziałom udało się odeprzeć polskie jednostki, a żołnierze trafili do niewoli. W historiografii działania te zostały nazwane bitwami pod Tomaszowem Lubelskim.

Na wystawie zgormadzone zostały zabytki związane z bitwami pod Tomaszowem Lubelskim we wrześniu 1939 r. Wśród najciekawszych można wyróżnić pieczęć kancelarii cywilnej prezydenta RP, głowice i sztandary 23. Pułku Artylerii Lekkiej z Będzina,5. Pułku Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, 1. Batalionu Saperów z Modlina, egzemplarz karabinu UR wz. 35.

Realizację zadania “Wystawa stała “Bitwy pod Tomaszowem we wrześniu 1939 r.” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącychz Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowanie: 208 355 zł Całkowita wartość: 269 355 zł

Katalog wystawy – do pobrania poniżej

Vintage textured watercolor paper background
Skip to content