Strona Muzeum Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

Wokół nowożytnej sztuki sakralnej Tomaszowa i nie tylko

Dnia 13 października 2022 r. odbyła się zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim sesja popularnonaukowa poświęcona zagadnieniom sztuki sakralnej.

Dr Piotr Kondraciuk (Akademia Zamojska) przedstawił wybrane aspekty architektury i sztuki sakralnej Kościoła rzymskokatolickiego w Tomaszowie i okolicach. Dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska (Uniwersytet Śląski) przybliżyła historię i sztukę związana z zakonem Trynitarzy w Tomaszowie. Po krótkiej przerwie z prelekcją na temat przedstawień Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia w malarstwie ikonowym wystąpiła dr hab. prof. UJ Agnieszka Gronek. Na zakończenie spotkania, krótkiego przeglądu zbiorów sztuki sakralnej w kolekcji muzeum przedstawiła Katarzyna Warmińska-Mazurek (Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim).

Dodaj komentarz

Skip to content