Strona Muzeum Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

czas trwania: 18.05-2.06.2024

na wystawie zaprezentowane zostało 18 grafik prac Pabla Picassa, wypożyczonych z Epicentrum ArtGalery. Najciekawsze to dwa światłodruki przedstawiające dekorację z kaplicy/pracowni P. Picassso we francuskiej miejscowości Vallaeuris. Interesujące litografie z portretami kobiecymi “Kobieta wojny” przedstawiający typowy dla późniejszego okresu twórczości artysty styl. Na wystawie prezentowany jest również zespół grafik ze scenami corridy, prezentujący mistrzowskie, skromne w środkach, przedstawienia dynamicznych scen tradycyjnej, hiszpańskiej walki z bykami na arenie.

Skip to content