Strona Muzeum Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

Doktor Janusz Wincenty Peter urodził się w dniu 26 listopada 1891 roku w miasteczku Skole. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął w roku 1913 studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Dyplom doktora wszech nauk lekarskich uzyskał w 1923 r. W 1927 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim. Na tym stanowisku pracował nieprzerwanie 36 lat, rozbudował szpital do 10 oddziałów specjalistycznych z 500 łóżkami, gdzie pracowało 35 lekarzy. Był świetnym chirurgiem. Brał czynny udział w dwóch wojnach światowych. Janusz Peter napisał i opublikował 60 prac z dziedziny chirurgii i upowszechniania higieny wsi. Zdobył sobie wdzięczność ludności wiejskiej poprzez krzewienie idei upowszechniania higieny na wsi. Interesował się historiąmedycyny i regionem. Napisał na ten temat 8 obszernych monografii m.in.: „Dzieje Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim”, „Z dziejów służby zdrowia w Tomaszowie Lubelskim”, „Szkice z przeszłości miasta kresowego”, „Tomaszowskie za okupacji”. Utworzył Muzeum Ziemi Tomaszowskiej, w którym zgromadził pamiątki z przeszłości Polski i regionu. Zajmował się także malarstwem. Namalował kilkadziesiąt obrazów, które przekazał szpitalowi. Był członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Za swoją działalność zawodową i społeczną otrzymał wysokie odznaczenia państwowe: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, KrzyżPartyzancki i Medal X-lecia. Społeczeństwo miasta doceniło trwały skład dra J. Petera w życie społeczno – kulturalne Tomaszowa Lubelskiego. Po jego śmierci jedną z ulic nazwano imieniem dra Janusza Petera. Muzeum Ziemi Tomaszowskiej nadano nazwę: Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera. Instytut Medycyny Pracy i Higieny Wsi w Lublinie, którego był współpracownikiem i korespondentem, utworzył Bibliotekę Medycyny Wiejskiej oraz Muzeum Higieny Wsi im. J. Petera. Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne z okazji setnej rocznicy urodzin Janusza Petera wydało okolicznościowy datownik i koperty wg projektu Romana Muchy oraz zorganizowało okolicznościową wieczornicę. UchwałąRady Miasta z dnia 28 września 1997 roku, Szkole Podstawowej Nr 3 w TomaszowieLubelskim nadano imię Doktora Janusza Petera. W tym samym roku nakładem Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego ukazała się biografia pt.”Doktor Janusz Peter – społecznik i regionalista” autorstwa Janusza Brodowskiego. Ogromne zaangażowanie i pasja twórcza dra Petera stanowi po dzień dzisiejszy przykład służby dla człowieka, umiłowanie regionu, troski o jego rozwój i zachowanie tradycji. Janusz Peter miał prawo powiedzieć na łożu śmierci „Non omnis moriar” , czyli „Nie wszystek umrę”. Dla społeczeństwa Tomaszowa Lubelskiego doktor Janusz Peter nie umarł wszystek, dzieło i pamięć o nim pozostały. W przyszłym roku przypada 120 rocznica urodzin dra Janusza Petera, który w pełni zasłużył na przyznanie pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tomaszów Lubelski.

Skip to content