Strona Muzeum Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

Zgodnie z art. 13 (zbieranie danych od osoby której dane dotyczą) oraz art. 14 (pozyskanie danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera, Wyspiańskiego 8b, 22-600 Tomaszów Lubelski

2. Celem i podstawą przetwarzania zebranych danych osobowych jest realizacja działalności statutowej muzeum obejmującej promocję i upowszechnianie kultury zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Zakres danych gromadzony w tym celu to: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

5. Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim  wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-tomaszow.pl .

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania aktualnego planu strategii promocyjnej Muzeum lub do momentu odwołania zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym obsługę hostingu strony internetowej oraz obsługę poczty elektronicznej administratora.

Pliki cookies

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, cookies YouTube (osadzone na stronie filmy).

Przechowujemy pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.

Informujemy, że istnieje możliwość zmiany konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Informacje o tym jak wyłączyć pliki cookies dostępne są pod adresem jakwylaczyccookie.pl

Skip to content